Hugin-2010.0.0 - poznámky k vydání

Hugin umí skládat panoramata, a ještě něco navíc.

Změny od verze 2009.4.0

Hugin má v  plánu nabízet ty největší novinky s pravidelnými vydáními nových verzí. První verze z roku 2010 přináší pár nových funkcí, více výsledků z 2009 Google Summer of Code a  mnoho dalších drobných vylepšení.

Použitelnost

Okno Rychlý náhled slouží k rychlému náhledu na panorama, také ho můžete s několika nástroji upravovat - například Přetahovat fotografie po panoramatu, jedním kliknutím obnovit expozici či vystředit pohled.

Nyní se bylo toto okno předěláno tak, aby byly nástroje snadněji nalezitelné, aby se dalo panorama zobrazit větší a aby bylo postupně možné snadno přidávat další nástroje - jako připravovaný režim rozvržení. Přepínání režimů je jednodušší se záložkami, které zobrazují akce dostupné v daném režimu, klávesa <F11> zobrazí náhled přes celou obrazovku.

Je tu pár dalších drobných vylepšení — hlavní okno může být také zobrazeno přes celou obrazovku stiskem klávesy <F11>; v záložce Obrázky se zobrazuje více informací načtených z EXIFu; seznam projektů otevřených v poslední době se nabízí v nabídce Soubor; byly pročištěny texty v uživatelském rozhraní a dokumentaci.

Autoořez

Hugin umí skvěle skládat panoramata focená z ruky, občas se ale nepodaří zachytit všechny obrázky přeně v jedné linii, a takovéto panorama pak musí být pečlivě oříznuto tak, aby se zachovalo 100% pokrytí. V okně rychlého náhledu nyní nástroj Autoořez udělá vše za vás - změní ořez tak, aby zachycená plocha byla co největší.

Odstraňování duchů

Jedna z pokročilých vlastností Huginu je spojování expozičních štosů s využitím expotiční fůze či HDR slučování - děje se tak automaticky, když je detekována série fotografovaná s braketingem.

Pokusd se ale mezi fotografiemi scéna změní - mohou se ve výsledném obrázku objevit duchové. Jeden z výsledků Google Summer of Code byl nyní začleněn a umožňuje HDR odduchování v rozhraní a nabízí experimentální nástroj deghosting_mask pro odstraňování duchů při expoziční fůzi pomocí enfuse.

Jazyky

Po přidání finštiny je nyní Hugin přeložen do 21 jazyků, většina překladů byla doplněna do tohoto vydání.

Další vylepšení

Toto vydání obsahuje pár typických drobných vylepšení: Výchozí velikost vyrovnávací paměti na obrázky se zvětšila na hodnoty vhodné pro běžné nové počítače, stávající uživatelé mohou zkontrolova či obnovit své Nastavení; dialog O programu byl rozšířen aby zobrazoval kompletní seznam přispěvatelů a spoluautorů; bylo opraveno mnoho dalších drobných chyb a vyhlazeno pár ostrých hran uživatelského rozhraní.

Vyhledavače kontrolních bodů

Hugin zatím není šířen s patentově čistým vyhledavačem kontrolních bodů. Proto můžete buď přidávat kontrolní body jednotlivě (což může být zdlouhavé a  náročné), nebo nainstalovat a nastavit některý vyhledávač kontrolních bodů:

Přechod na novější verzi

Přechod z  předchozích verzí huginu by měl proběhnout bez problémů. Pokud máte problémy se starým nastavením, můžete tlačítkem Výchozí v  nastavení nechat načíst nové výchozí hodnoty.

Pro uživatele kompilující ze zdrojových kódů: minimální podporovaná verze wxWidgets je 2.7.0, libpano13 musí být alespoň ve verzi 2.9.14, a hugin vyžaduje knihovny GLEW the OpenGL Extension Wrangler Library, freeglut the OpenGL utility toolkit, a libGLU the OpenGL utility library.

Hugin přestal podporovat knihovnu libpano12.

Přečtěte si README a INSTALL_cmake pro více informací.

Děkujeme přispěvatelům do tohoto vydání a členům hugin-ptx mailové konference.


Hugin najdete na http://hugin.sourceforge.net/.

Zdrojové kódy huginu můžete stáhnout ze sourceforge: http://sourceforge.net/projects/hugin/files/hugin/.